Lyttevenn i Sandnesskolene

Formålet med Lyttevennprosjektet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, for å stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år, i samarbeid med skolens pedagogiske personale.

Aldersgruppe: 50 til 85 år

Hvordan organiseres oppgavene?

Frivilligsentralen har ansvar for å organisere lyttevennene og lage turnus. Skolene følger opp, gir opplæring og har tett dialog med lyttevennene. Det er skolen som velger ut hva elevene skal lese. Vi har ofte 4-5 lyttevenner pr klasse, ut fra antall elever i klassen. Man regner ca 10 minutt på hvert barn. Lyttingen skjer på en skjermet stille avdeling/rom utenfor klasserommet. Er du syk eller skal reise på ferie gir du beskjed til skolen, evt ordner vikar hvis skolen har lyttevenn-vikar. Dette er et fantastisk tilbud til elevene og til lyttevennene. Lærer,rektor, foreldre og ikke minst elevene setter stor pris på lyttevennene. De er en stor ressurs i å bidra til at elevene blir flinkere å lese.

Hvem ser vi etter?

Du må være glad i barn. Prosjektet retter seg mest pensjonister, men dette passer også for andre frivillige som har fri på dagtid. Vi pleier å koble lyttevenner opp mot skolen i ditt nærmiljø. Du trenger ikke være lærer eller ha pedagogisk utdanning.

Krav:

Sandnes Frivilligsentral

"Alle trenger noen, og noen tenger deg" Vi ønsker å komme i kontakt med både enkeltpersoner, foreninger, lag og grupper som ønsker å bidra, eller trenger hjelp og støtte, i det frivillige arbeidet i Sandnes.

2023 © Sandnes Frivilligsentral