Bedrift - gi en frivillig dag!

Gi en dag - bra for både omdømme, bedrift og lokalsamfunn! -Hvorfor gi bedriftens ansatte mulighet til frivillig innsats?

 En kan selvsagt også bidra med en halv dag, eller noen timer og bedriften bestemmer selv om alle eller noen utvalgte skal delta.

I England har en gjort følgende erfaringen i de bedriftene som satser på konsepte
t:

 
•Bedriften rekrutterer rette typer mennesker

•Moralsk og etisk fokus

•Pr.  intern og eksternt

•Utvikler team 

•Konkurransefortrinn, gir godt omdømme, goodwill

•Varig opplevelse

•Humanitært fokus i teknisk miljø

•Sosial kapital – personlig utvikling

Stolthet av egen arbeidsplass - stabil arbeidskraft

Vi kan hjelpe din bedrift med Give a day/ Gi en dag

Vi har oversikt over alle organisasjoner, institusjoner og aktiviteter i regionen som ønsker og vil ha stor glede av en dugnadsdag fra din bedrift, avdeling eller team!

Kontakt:
Bjarte Bjørnsen mobil: 95989573 - 
bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no


London: Give a day:
 -Organisert av Volenteer Center/CSV:

*Databedrift: Ansatte intervjuet over 100 hjemløse mennesker i en halv time, og registrerte i en felles database svarene,  som igjen fører til mer treffsikre tiltak for de hjemløse. 

*Frisører, kokker , snekkere, ledere, arbeider sammen som frivillig for hjemløse i julehelgen.

*Deloitte

 involverte 2300 ansatte i 139 nærmiljø tiltak

*Deutsche Bank:  Ansatte hjelper elever i å lese, matematikk og språk. De fungerer som mentorer,  gir elevene råd på livsvalg og karrieremuligheter.  150 ansatte hjalp 160 studenter til sammen 2210 timer.

Mulightene er mange. Tar dere utfordringen?

Gi en dag - bra for både omdømme, bedrift og lokalsamfunn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 © Frivilligsentralen i Sandnes