Leksehjelp på L54

Nå kan du få hjelp i forskjellige fag.

Aldersgruppe: For alle

Ta kontakt med oss på e - post er Ohfyungdom@gmail.com
eller på telefon: 92636973.
 
Aldersgrense er 13-25 år for å delta

Litt om oss:

Vi er en ungdomsklubb for de mellom 13-20år og vil gi ungdom fellesskap, ansvar og aktivitet! Vi har et sterkt fokus på å skape åpne og imøtekommende arrangementer som samler ungdom på tvers av ulik oppvekst og livssyn. Vårt mål er å gjøre Sandnes til verdens beste by for ungdommen!

Ungdomshuset i Sandnes er et tiltak av Open Hands For You. Åpent hver tirsdag fra 14:00 - 18:00 og har aktiviteter og arrangementer flere fredager og lørdager i måneden.

Vi er opptatt av at ungdom skal bestemme over de aktiviteter og arrangementer vi gjennomfører. Gjerne hvor ungdommen er med å arrangerer også! De skal føle på at vi i Open Hands For You arbeider for dem! Utenom unntakstilstandene vi er i nå holder vi åpne månedlige møter for å få innspill, og vi vil ha et styre bestående av 6 ungdommer og 3 voksne som bestemmer over budsjettet. 

Vi ønsker samarbeid på tvers med alle slags ulike aktører og organisasjoner for å fremme vår visjon om ungdomsmedvirkning!

Alle våre arrangementer er alltid rusfrie og har liten eller ingen pris, medlemskap koster bare 50,- og varer 1år.


Open Hands For You er en politisk og religiøst nøytral, frivillig organisasjon som ble startet i 2015 og ønsker å gjøre hverdagen lettere for lavinntektsfamilier og de med flyktningbakgrunn. 

2021 © Frivilligsentralen i Sandnes