Koronasituasjonen: Vil du hjelpe?

Vil ønsker kontakt med deg som ønsker å bidra og hjelpe i situasjonen vi står overfor med Korona - smitte. Det viktigste for Sandnes Kommune og andre myndigheter er å gjøre det vi kan for å begrense smitte, og ta vare på de som er syke. Noen innbyggere er nå isolert fra sitt vanlige nettverk. Enten fordi de er i karantene, eller fordi alle sosiale og kulturelle tilbud de vanligvis bruker er lagt ned. Noen kan få behov for hjelp til gjøremål, ærend, eller trenger at noen tar en daglig telefon for sjekke at alt går greit. Vi ønsker kontakt med deg som har mulighet og lyst til å bidra, og å få oversikt over hva ditt bidrag kan være. Hva du kan bidra med, og hvilke behov vi har vil oppdateres etterhvert som situasjonen utvikler seg. I første omgang ønsker vi å kartlegge interesserte frivillige. Du må være frisk og ikke i risikogruppen for å delta.


VIKTIG NÅR DU ER FRIVILLIG

  • først og fremst må du følge statlige og lokale anbefalinger og regelverk som du vil få når du starter som frivillig
  • ikke bryte smittebarrierer ved karantene/isolering 
  • ikke foreta helsefaglige vurderinger i din bistand/oppfølging av personer i hjemme-isolasjon – eller karantene 
  • du bør være tydelig merket som frivillig deltaker 

Helsedirektoratet kommer ganske snart med flere retningslinjer for frivillig arbeid.

Takk for at du ønsker å bidra!

2021 © Frivilligsentralen i Sandnes