Åpner systue med mening

Hjerte for Sandnes vil i sommer åpne systue med fokus på søm - teknikker og redesign.

Utgangspunktet til de gode hjelperen i Hjerte for Sandnes er en mengde klær folk har donert til vanskeligstilte i Sandnes. Målet er å  lære folk å sy om, lappe på eller fikse opp gamle klær som er litt slitt. På denne måten skaper vi et mer bærekraftig samfunn og utjevning av sosiale forskjeller. 

Det var i denne forbindelse at Frivilligsentralen ble kontaktet. Det var behov for å få hjelp til å sette i gang syentusiaster i Sandnes. Dette lykkes vi godt med, og flere frivillige er nå engasjert både på dagtid og kveldstid. - Vi takker for det gode samarbeidet, og gleder oss over at så mange vil bidra med sin tid og kunnskaper i dette prosjektet, sier en entusiastisk Maria Vestersjø i Hjerte for Sandnes,

Hjerte for Sandnes er en ideell organisasjonen. Organisasjonen ønsker å ha en bred profil hvor alle typer organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan engasjere seg i å gjøre byen bedre å bo i.  
Les mer om Hjerte for Sandnes og alt det gode arbeidet som utføres her.


2021 © Frivilligsentralen i Sandnes