Tirsdag 14 Januar
kl. 10:00 - 12:00 Rådgivningskontoret for seniorer Frivilligsentralen
Praktisk rådgivning og hjelp i forbindelse med ulike juridiske og byråkratiske spørsmål slik som arv, fremtidsfullmakt osv.Ta kontakt med oss dersom du har behov for råd eller hjelp i forbindelse med:
• Arv/testamente/ skifteoppgjør/fremtidsfullmakt
• Overføring av hus eller hytte til barn/barnebarn
• Skatt og selvangivelse/pensjon/trygd/forsikring
• Velferdsteknologiske løsninger
• Eller kanskje helt andre saker du grunner på
Våre medarbeidere har lang livserfaring og bred yrkeserfaring.
Alle våre rådgivere har taushetsplikt.

Ring og bestill time på telefon 90500585. Du kan også legge inn en beskjed på vår telefonsvarer eller sende en e-post radgivningskontoret@sandnes.kommune.no .
Kontoret er betjent tirsdag og torsdag 10:00-12:00.
Rådgivningskontoret åpner 4.september 2018. 

Bakgrunn for tilbudet er at staten ønsker å innføre et fulldigitalt samfunn og ønsker at all korrespondanse mellom brukerne og de forskjellige statlige kontorer skal foregå elektronisk.
Det er ønske om at den eldre del av befolkningen, som stadig lever lengre, skal bli boende i sitt eget hjem lengst mulig. Dette krever økt bruk av teknologiske løsninger som mange av de eldre har vansker med å forholde seg til. 

Nye regler og forordninger krever økt kunnskap for å kunne følge med i samfunnet. Her kan nevnes nye skatteregler, endringer i lover for arv, kryptiske henvendelser både fra det offentlige og fra private aktører som stadig vekk prøver å overbevise oss om at vi er avhengige av både det ene og det andre for å ha ett godt liv. 

Alle disse påvirkningene fører til mange ubesvarte spørsmål, og man er ikke alltid i stand til å skjønne hvor man kan finne svar på alle spørsmålene.

2020 © Frivilligsentralen i Sandnes