Besøksvenn

Å være besøksvenn er kjekt for begge parter! Du bestemmer hvor ofte og når.

Aldersgruppe: For alle

Du får selvfølgelig være med å bestemme hvem du skal besøke. Daglig leder på frivilligsentralen kan bli med på første prøvebesøk. Da ser man om det er grunnlag for videre besøk. Alle mennesker er forskjellige, og vi passer sammen med ulike typer folk.

Vi utarbeider retningslinjer for besøk som begge parter er kjent med.
 
Alle forespørsler om endringer av oppdraget skal gå gjennom Sentralen. Hvis du synes det er vanskelig å si nei, så tar daglig leder seg av dette. Vi vet hva vi har blitt enige om. Sentralen vil passe på at de frivillige alltid har et oppdrag de trives i.

For tiden er det et stort behov for mannlige besøksvenner.

2021 © Frivilligsentralen i Sandnes