PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Selvhjelpsgrupper

”Vanligvis sitter vi
mennesker på hver vår
haug og tror vi er alene
om de vonde tingene”………..

 

Selvhjelpsgrupper starter i Sandnes

Bli med i arbeidet for etablering av selvhjelpsgrupper i Sandnes, et lavterskeltilbud hvor man drar nytte av hverandres erfaringer.

Selv i livets vanskeligste situasjoner har mennesket verdifulle ressurser. Selvhjelp er en metode som mobiliserer disse kreftene: I samtaler med andre finner man fram til egne krefter og den kunnskapen man har om sitt eget problem, og langsomt blir man satt i stand til å bruke dette i sin egen situasjon. Selvhjelp kan derfor sammenlignes med en katalysator for individuelle og kollektive endringer. Et lokalt kontaktpunkt er et sted der den som ønsker å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe kan ta kontakt. Kontaktpunktets oppgave er å spre informasjon, ta i mot henvendelser og koordinere oppstart av grupper.

Problemene kan være forskjellige, men de underliggende følelsene, opplevelsene og tankene kan være svært like. Deltakere i selvhjelpsgrupper møter mange sammenfallende gleder og utfordringer, smerte og savn, uavhengig av hvilke problemer de har som utgangspunkt for å delta i grupper. Derfor henvender jeg meg til forskjellige instanser og nettverk i kommunen, for å komme i kontakt med deltakere til selvhjelpsgrupper. Vi ønsker å fortelle mer om dette spennende prosjektet, og kommer gjerne til et møte.

 For mer informasjon om Selvhjelp Norge, se www.selvhjelp.no

 Vi ser fram til et godt framtidig samarbeid!

Kontakt: Sigrunn Bjørseth eller Rosalina Chirico, Etablerere av selvhjelpsgrupper i Sandnes: mobil: 941 39 057 eller tlf. 51 33 50 90 (Frivilligsentralen i Sandnes, Eidsvollsgata 48, kontortid hver tirsdag).

E-post: selvhjelpsgrupperisandnes@gmail.com 
Facebook: http://www.facebook.com/selvhjelp.sandnesf
For mer info: www.selvhjelp.no og

http://sandnes.frivilligsentral.no/?pageslug=selvhjelpsgrupper-10721
Selvhjelpsgrupper i samarbeid med Frivilligsentralen i Sandnes & Selvhjelp Norge